Dag Thomsen

Fra 1.januar 2017 er jeg ansatt i Frico AS og arbeider med salg og markedsføring. Frico leverer løsninger for oppvarming og temperatur skiller (luftporter).  Temperatur skiller er oftest mellom ute og inne i porter og dører, men også mellom kald og varm sone ellers i bygget. For eksempel kjøle- fryserom eller sval sone i butikker for å unngå dører der temperatur forskjellen ikke er for stor.  Frico har et bredt sortiment av luftporter.

Thermozone-teknikken er utviklet for minst mulig energiforbruk både i luftportene og for bygget totalt sett.