Alle innlegg av dag

To år..

Etter to år i Frico med distrikts ansvar og hjemmekontor er det lett å se både fordeler og ulemper med denne arbeids situasjonen.

Utfordringer er det mange av både internt og eksternt.

Frico har siden 1932 levert løsninger for elektrisk oppvarming og kontinuerlig utviklet nye gode energieffektive løsninger. Det er trygt å representere Frico og de fleste kjenner godt til sortimentet. Mer utfordrende er det å være VVS mann i elektro bransjen – ærlighet når man er i ukjent farvann er viktig og helt nødvendig.

Jeg håper vi i 2019 får se en fortsatt god utvikling i Frico og ønsker alle mine kontakter et godt år på alle måter.

Dag Thomsen

Fra 1.januar 2017 er jeg ansatt i Frico AS og arbeider med salg og markedsføring. Frico leverer løsninger for oppvarming og temperatur skiller (luftporter).  Temperatur skiller er oftest mellom ute og inne i porter og dører, men også mellom kald og varm sone ellers i bygget. For eksempel kjøle- fryserom eller sval sone i butikker for å unngå dører der temperatur forskjellen ikke er for stor.  Frico har et bredt sortiment av luftporter.

Thermozone-teknikken er utviklet for minst mulig energiforbruk både i luftportene og for bygget totalt sett.